Podróże

Podróże

Ubezpieczenia

Koszty leczenia

Ubezpieczenie turystyczne to zabezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich, które pomoże w stresowych sytuacjach. Podstawą każdej dobrze zaplanowanej wycieczki jest wykupienie ubezpieczenia turystycznego, które zapewni ochronę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – zachorowania, pobytu w szpitalu, czy zagubienia bagażu.
Polisa turystyczna obejmuje: pokrycie kosztów leczenia lub zwrot poniesionych wydatków w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem,

niezależnie od tego, czy podróż ma charakter turystyczny czy służbowy, na terenie kraju czy za granicą.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas zagranicznego wyjazdu.

Ubezpieczenie bagażu i sprzętu turystycznego

Ubezpieczenie bagażu – wypłata odszkodowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży bagażu: walizy, torby i neseseru wraz z odzieżą i innymi rzeczami osobistymi, które w nich się znajdują. Polisa chroni także namioty, śpiwory, materace, a nawet karimaty. Ubezpieczyć możemy również swój sprzęt sportowy.

Assistance – pomoc w podróży

Assistance – pakiet świadczeń, w ramach których zostanie zorganizowana i sfinalizowana pomoc transportu poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, pomoc w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju. Pokrycie kosztów przewiezienia zwłok do Polski bądź koszt pochówku za granicą. Polisa pokryje również koszty poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia oraz pomocy prawnej.

Wykup polisę turystyczną i zapewnij sobie spokojne wakacje. Nie narażaj Siebie i Twoich bliskich na ponoszenie wysokich kosztów. Zadzwoń lub odwiedź biuro Prima Ubezpieczenia.