Samochód

Samochód

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim – pokrywa koszty zarówno zniszczonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych, dzięki czemu sprawca zdarzenia nie musi wypłacać odszkodowania z własnych pieniędzy. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Wysokość opłat karnych za brak aktualnego OC pojazdu w 2017r

Okres bez ochrony ubezpieczeniowej Gradacja opłaty/rok samochody osobowe samochody ciężarowe*
2016 2017 2016 2017
Powyżej 14 dni 100% 3 700 zł 4 000 zł 5 550 zł 6 000 zł
Od 3 do 14 dni 50% 1 850 zł 2 000 zł 2 780 zł 3 000 zł
Poniżej 3 dni 25% 740 zł 800 zł 1 110 zł 1 200 zł

Chcesz zaoszczędzić na polisie OC i w łatwy sposób kupić ubezpieczenie? Zadzwoń! PRIMA UBEZPIECZENIA pomoże skalkulować dla Ciebie najtańsze ubezpieczenie!


Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie Autocasco to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia pojazdów mechanicznych ( np. samochodów, motocykli ) od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem standardowym i dodatkowym (o ile wyposażenie to zostało zgłoszone we wniosku do ubezpieczenia) przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Polisa autocasco ma na celu wypłatę odszkodowania w następujących przypadkach:

 1. Gdy sam ponosisz winę za uszkodzenie samochodu
 2. Gdy sprawca uszkodzeń nie jest znany
 3. Uszkodzenia są skutkiem zderzenia ze zwierzętami
 4. Za skutki żywiołów (np. powodzi, wybuchu, pożaru)
 5. Za kradzież pojazdu.

Pakiety Autocasco są elastyczne i można je dopasować do indywidualnych potrzeb klienta. Szczególnie polecamy :

 1. Opcja Auto Ochrona Sumy Ubezpieczenia, która ochroni Twoją sumę ubezpieczenia. Nawet po kilku wypłatach odszkodowania suma ubezpieczenia zostanie taka sama, jak na początku umowy.
 2. Ubezpieczenie bagażu –np. laptop, nawigacja, wózek czy narty. Mogą one zostać zniszczone w wypadku lub kolizji bądź ukradzione w takich sytuacjach otrzymasz odszkodowanie.
 3. Naprawa szyby bez utraty zniżek na polisie AC
 4. Ubezpieczenie Równa Droga – uszkodzenie felgi, opony, układu wydechowego, układu hamulcowego, układu zawieszenia, układu kierowniczego w wyniku wjechania na uszkodzoną nawierzchnię drogi. Po wypłacie odszkodowania nie stracimy zniżek w polisie AC
 5. Wykupienie amortyzacji – ubezpieczenie pozwoli nam zamontować nowe, oryginalne części,

Jeśli chcesz mieć pewność, że nie przepłacisz za AC oraz kupisz najlepszą polisę, wystarczy, że zadzwonisz lub przyjdziesz do biura PRIMA UBEZPIECZENIA.


Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczenie NNW obejmuje kierowcę jak i wszystkich pasażerów podróżujących w pojeździe. Swoją ochroną ubezpieczenie obejmuje:

 1. Śmierć kierowcy lub pasażerów pojazdu w wyniku NNW
 2. Trwały uszczerbek na zdrowiu kierowcy lub pasażerów pojazdu powstały w wyniku NNW
 3. Koszty leczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy i pasażerów pojazdu na skutek NNW
 4. Koszty nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz koszty odbudowy stomatologicznej zębów, wymagane do leczenia trwałego uszczerbku,
 5. Całkowitej niezdolności do pracy właściciela (właścicieli pojazdu) powstałej w wyniku kolizji drogowej, tzn. zderzenia się pojazdów lub zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, w której właściciel uczestniczył, jako kierujący ubezpieczonym pojazdem.

Ubezpieczenie NNW gwarantuje osobom ubezpieczonym wypłatę świadczenia bez względu na to czy kierujący pojazdem ponosi odpowiedzialność za wypadek czy nie. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu NNW dotyczy nie tylko szkód powstałych w czasie poruszania się samochodu. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia OC wypłatę odszkodowania otrzymamy także:

 • Podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu
 • Załadunku lub rozładunku
 • Podczas przebywania w samochodzie w czasie postoju lub jego naprawy na trasie
 • Na skutek upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu.

UWAGA Należy pamiętać, że w określonych sytuacjach, takich jak: umyślnie spowodowanie wypadku lub gdy kierujący pojazdem będzie pod wpływem alkoholu czy narkotyków, Towarzystwo nie wypłaci nam odszkodowania. NNW nie obejmuje także szkód związanych z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa, powstałych podczas rajdów, wyścigów oraz działań wojennych.


Assistance

Ubezpieczenie Assistance jest dodatkowym dobrowolnym ubezpieczeniem, które ma na celu zapewnienie ochrony kierowcy oraz pasażerom samochodu w trakcie podróżowania. Dzięki Assistance możemy liczyć na pomoc drogową na miejscu wypadku lub awarii, holowanie pojazdu czy zorganizowanie części zamiennych lub samochodu zastępczego. Zakres Assistance możemy rozszerzyć o dodatkowe ochrony takie jak :

 • Naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia
 • Dostarczenie paliwa
 • Holowanie pojazdu do stacji serwisowej lub miejsca zamieszkania
 • Organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego
 • Otwarcie pojazdu w przypadku zagubienia lub zatrzaśnięcia kluczyków
 • Dostawę części zamiennych
 • Organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży do miejsca zamieszkania
 • Pomoc medyczną dla kierowcy i pasażerów
 • Krótkoterminowy ASSISTANCE na wyjazd za granicę lub wczasy w kraju.

Ubezpieczenie od utraty wartości GAP

Odszkodowanie z ubezpieczenia GAP jest wyrównaniem utraconej wartości auta w razie szkody całkowitej (OC/AC) lub kradzieży (AC). Samochód w pierwszych trzech latach użytkowania traci na wartości od 45 % do 75%. W kolejnych trzech latach od 10% do15% rocznie. Po wykupieniu 3-letniego ubezpieczenia GAP, ubezpieczyciel pokrywa różnicę pomiędzy wartością pojazdu wynikającą z zapisu w polisie Autocasco, a jego rzeczywistą wartością rynkową z dnia zawarcia ubezpieczenia.


Ubezpieczenie floty

Ubezpieczenie floty skierowane jest do wszystkich firm posiadających minimum kilka pojazdów. Dzięki ubezpieczeniu floty, przedsiębiorstwa nie muszą ubezpieczać każdego samochodu z osobna. W ramach jednej umowy możemy ubezpieczyć zbiorczo wszystkie pojazdy – niezależnie od tego czy są to samochody osobowe, ciężarowe czy inne, dzięki czemu nasza polisa będzie tańsza. Im liczniejsza jest flota naszej firmy, tym lepsze warunki cenowe możemy uzyskać. Duże znaczenie dla Towarzystw Ubezpieczeniowych ma szkodowość klienta – liczba szkód oraz wartość wypłaconych odszkodowań. Ważną kwestię stanowi także liczba pojazdów oraz ich rodzaj i wiek. Oferta ubezpieczenia floty będzie się różnić w zależności czy ubezpieczamy ciągnik siodłowy czy samochód osobowy. Zakres ubezpieczenia Zakresem ubezpieczenia objęte są wszystkie pojazdy wraz z ich wyposażeniem. Możemy wykupić tylko polisę OC lub stworzyć pakiety składające się z kilku ubezpieczeń, m.in.:

 • Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Zielona Karta
 • Ochrona prawna
 • Autocasco
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie Assistance
 • Ubezpieczenie szyb, itp.