Życie

Życie

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie – rodzaj ubezpieczenia, którego przedmiotem jest życie ubezpieczonego. Śmierć osoby ubezpieczonej powoduje obowiązek wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń na rzecz osób uposażonych wskazanych w polisie.

Ubezpieczenie to można zawrzeć na określony czas lub dożywotnio. Ubezpieczenia życiowe należą do kategorii ubezpieczeń osobowych i są jednymi z najważniejszych polis istniejących na rynku, zajmują one drugie miejsce w rankingu pod względem liczby podpisanych umów (zaraz za ubezpieczeniami komunikacyjnymi).

Ubezpieczenia wypadkowe

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi są życie lub zdrowie człowieka.  W ubezpieczeniu NNW powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego. Aby świadczenie z ubezpieczenia NNW było relatywnie wysokie należy korzystać z ubezpieczeń z wysoką sumą ubezpieczenia, bowiem to od niej zależy wysokość świadczenia, a tym samym będzie ono stanowiło poważną pomoc finansową po wypadku.

Ubezpieczenia zdrowotne

  • Prywatna opieka dla Ciebie i Twojej rodziny.
  • Szybki i nieograniczony dostęp do lekarzy specjalistów oraz badań diagnostycznych w sieci prywatnych placówek medycznych.
  • Umowa dodatkowa do ubezpieczenia na życie. Wsparcie finansowe w razie zdiagnozowania poważnej choroby.

Ubezpieczenia emerytalne

Już dziś zadbaj o swoją emeryturę. Opracujemy dla Ciebie prywatny plan emerytalny, oparty na indywidualnych potrzebach. Zadzwoń lub odwiedź biuro Prima Ubezpieczenia.

Utrata dochodu dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub będących na kontraktach

Jednym z najskuteczniejszych na rynku rozwiązań, które zapewniają ochronę przed trudnymi do przewidzenia zdarzeniami, jest ubezpieczenie utraty dochodu. Skierowany jest do przedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody (między innymi lekarzy, sportowców, weterynarzy, prawników, ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych, architektów, inżynierów, rzemieślników, szefów kuchni i kucharzy, marynarzy, biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, komorników, kierowców…). Ubezpieczenie pozwala zabezpieczyć Twoje finanse, gdy nie możesz pracować w swojej profesji, ale jesteś zdolny do jakiejkolwiek innej pracy.
Zakres świadczeń:

  • Miesięczne świadczenie na wypadek okresowej niezdolności do pracy od 1 000 zł do 50 000 zł, wypłacane przez okres od 24 do nawet 60 miesięcy.
  • Świadczenie jednorazowe na wypadek trwałej niezdolności do pracy nawet do 10 milionów złotych.
  • Możliwość rozbudowy polisy o dodatkowe, indywidualnie dostosowane świadczenia.