Dane kontaktowe Ubezpieczycieli

Allianz

www.allianz.pl
zgłoszenie szkody: 22 422 42 24
www.allianz.pl/szkody-i-roszczenia

Aviva

www.aviva.pl
zgłoszenie szkody: 0 801 888 444 lub 22 557 44 44
www.aviva.pl/szkody-i-roszczenia

AXA Direct

www.axadirect.pl
zgłoszenie szkody: 22 599 95 22
www.axadirect.pl/szkody-i-roszczenia

Concordia

www.concordiaubezpieczenia.pl
zgłoszenie szkody: 61 858 48 98
www.concordiaubezpieczenia.pl/szkody-i-roszczenia

Compensa

www.compensa.pl
zgłoszenie szkody: 0 801 120 000 lub 22 501 61 00
www.compensa.pl/szkody-i-roszczenia

Ergo Hestia

www.ergohestia.pl
zgłoszenie szkody: 0 801 107 107 lub 58 555 55 55
www.ergohestia.pl/szkody-i-roszczenia

Generali

www.generali.pl
zgłoszenie szkody: 0 801 343 343 lub 22 543 0 543
www.generali.pl/szkody-i-roszczenia

Gothaer

www.gothaer.pl
zgłoszenie szkody: 22 469 69 69
www.gothaer.pl/szkody-i-roszczenia

HDI Asekuracja

www.hdiubezpieczenia.pl
zgłoszenie szkody: 801 801 181,
www.hdiubezpieczenia.pl/szkody-i-roszczenia

InterRisk

www.interrisk.pl
zgłoszenie szkody: 22 212 20 12
www.zgloszenie.interrisk.pl/szkody-i-roszczenia

MTU

www.mtu.pl
zgłoszenie szkody: 801 107 108 lub 58 555 62 22
www.mtu.pl/szkody-i-roszczenia

Liberty Ubezpieczenia

www.lu.pl
zgłoszenie szkody: 22 589 95 21
www.lu.pl/szkody-i-roszczenia

LINK 4

www.link4.pl
zgłoszenie szkody: 22 444 44 44
http://www.link4.pl/zgloszenie-szkody-w-link4

Proama

www.proama.pl
zgłoszenie szkody: 815 815 815
www.proama.pl/szkody-i-roszczenia

PZU

www.pzu.pl
zgłoszenie szkody: 801 102 102 lub 22 566 55 55
www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia

TUW TUZ

www.tuz.pl
zgłoszenie szkody: 022 327 60 60
www.tuw.pl/szkody-i-roszczenia

TUW

www.tuw.pl
zgłoszenie szkody: 801 001 003 lub 22 547 98 56
www.tuw.pl/szkody-i-roszczenia

Uniqa

www.uniqa.pl
zgłoszenie szkody: 801 597 597 lub 42 66 66 500
www.uniqa.pl/szkody-i-roszczenia

You Can Drive

www.youcandrive.pl
zgłoszenie szkody: 0 801 55 50 50
lub 58 555 50 50
www.youcandrive.pl/szkody-i-roszczenia

Warta

www.warta.pl
zgłoszenie szkody: 0801 308 308 lub 502 308 308
www.warta.pl/szkody-i-roszczenia