Informacje o zgłoszeniu szkody

Jak zgłosić szkodę?

Szkodę możemy zgłosić na kilka sposobów:

 • telefonicznie dzwoniąc na numer infolinii
 • on-line przez stronę Ubezpieczyciela za pomocą aktywnych formularzy
 • wysyłając pocztą tradycyjną lub elektroniczą wypełnione wcześniej druki zgłoszenia szkody dostępne na stronach Ubezpieczycieli

Zgłoszenie szkody wymaga przedstawienia okoliczności zajścia zdarzenia szkodowego oraz rozmiaru powstałej szkody. Po zgłoszeniu zostanie przypisany numer szkody i nadany bieg sprawie. Jeśli szkoda wymaga oględzin, w ciągu 7 dni powinien skontaktować się rzeczoznawca i umówić na oględziny. Jeśli szkoda, np. z ubezpieczeń NNW, wymaga przedstawienia dokumentacji medycznej, trzeba pamiętać, że dopiero ich przedstawienie pozwoli na realizację świadczenia.
Kwota odszkodowania, a przynajmniej jego bezsporna cześć, powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni.

Niezbędne informacje podczas zgłaszania szkody

Podczas zgłaszania szkody, będziesz zobowiązany do podania poniższych informacji:

 • data i miejsce zdarzenia
 • opis okoliczności zdarzenia
 • opis szkody, rodzaj uszkodzeń i ich rozmiar
 • dane osobowe i teleadresowe
 • numer polisy
 • w przypadku szkód komunikacyjnych: numer rejestracyjny, marka pojazdu (poszkodowanego i sprawcy)
 • dane adresowe jednostki policji interweniującej na miejscu zdarzenia (o ile policja była powiadomiona o zdarzeniu)

Czas na zgłoszenie szkody

Czas na zgłoszenie szkody zależy od rodzaju ubezpieczeń. Szkody z ubezpieczeń własnych, obejmujących ochroną własne mienie, z takich jak Autocasco, ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie mienia firmowego, ubezpieczenia wypadkowego należy zgłosić w ciągu od 3 do 14 dni od daty zdarzenia lub od daty uzyskania informacji o szkodzie. Czas ten jest ściśle określony w OWU i zależy od Ubezpieczyciela i konkretnego ubezpieczenia.

W przypadku szkody powstałej z winy osoby trzeciej i dochodzenia roszczeń z polisy tej osoby jako sprawcy, czas na zgłoszenie jest znacznie dłuższy. Kwestię tą reguluje kodeks cywilny, który przewiduje aż 3 lata na zgłoszenie szkody.

Kto może zgłosić szkodę?

 • Ubezpieczony lub Ubezpieczający
 • Poszkodowany z umowy ubezpieczenia OC
 • inna osoba upoważniona przez Poszkodowanego lub Ubezpieczającego,
 • inne towarzystwo ubezpieczeniowe lub policja